Value Management omvat de geïntegreerde en wijdverbreide toepassing van methoden, de vaardigheden en kennis ten behoeve van het systematisch maximaliseren van waarde voor de organisatie.Value Management omvat de geïntegreerde en wijdverbreide toepassing van methoden, de vaardigheden en kennis ten behoeve van het systematisch maximaliseren van waarde voor de organisatie.

Value Management

Value Management

Value Management omvat de geïntegreerde en wijdverbreide toepassing van methoden, de vaardigheden en kennis ten behoeve van het systematisch maximaliseren van waarde voor de organisatie. Onder waarde wordt verstaan: de verhouding tussen de mate van invulling van een behoefte ten opzichte van de in te zetten middelen.

 


Een impressie van de VM Basis opleiding

 

Value Managers leiden of ondersteunen de methodische en multidisciplinaire aanpak om de waarde van een investering te analyseren en te optimaliseren. Waarde is daarbij gedefinieerd als de verhouding tussen prestatie (functie) en kosten. Functionele analyse door de Value Engineer en creatief brainstormen met een multidisciplinair team over alternatieven zijn belangrijke onderdelen van de Value Methodology.

Value Managers hebben een achtergrond in techniek of cost engineering en hebben een door SAVE International erkende opleiding gevolgd. 

De Special Interest Group Value Management van DACE stelt zich ten doel de introductie en de toepassing van Value Management methoden en technieken te ondersteunen en te verbreiden op alle niveaus van de industrie.

De SIG Value Management is het internationaal erkende Nederlandse orgaan voor het vakgebied Value Management. De SIG promoot het vakgebied Value Management. Klik hier voor meer informatie over de SIG VM.

Wilt u meer weten over de opleidingen van SIG VM, klik dan hier.

Partners

Close