DACE is een onafhankelijke stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland

VIEWonVALUE

VIEWonVALUE

VIEWonVALUE

Cover_VOV14 (002)


VIEWonVALUE 
Kennis verzamelen en verspreiden is een van de hoofddoelstellingen van de stichting DACE. Wij gebruiken daarvoor niet alleen onze opleidingen, contactbijeenkomsten, Special Interest Groups en website, maar ook ons eigen magazine VIEWonVALUE.

 

VIEWonVALUE bevat niet alleen kennis en nieuws voor Cost en Value Engineers. Ook projectmanagers, bestuurders en andere besluitvormers, in zowel private als publieke ondernemingen, geeft het informatie over de achtergronden van analyses waarop zij hun besluiten nemen: hoe komt een raming of een waarde analyse tot stand? Welke impliciete aannames of onzekerheden zitten er in de gehanteerde benaderingen? Hoe kan het dat ik de resultaten anders interpreteer dan een opponent?

VIEWonVALUE bevat Nederlandstalige en soms Engelstalige artikelen. Per jaar worden 2 nummers gepubliceerd met een oplage van 1500. Alle DACE-deelnemers krijgen het blad gratis toegezonden.

Voor en door lezers
Het blad wordt gemaakt voor en door de lezers. Lezers die ook auteur zijn. Zo helpen wij elkaar aan nieuwe inzichten en proberen we jonge mensen enthousiast te krijgen voor dit vak. We noemen onszelf cost en value engineers. Dat heeft iets technisch omdat we de kosten en prestatie, de opbrengsten systematisch in kaart brengen van de plannen en ontwerpen van onze opdrachtgevers. Maar het heeft ook iets filosofisch. Het durven aangaan van de discussie over het nut en noodzaak van deze plannen, de maatschappelijke belangen en het kunnen verbinden van de verschillende werelden die achter deze plannen schuil gaan. Het voeren van de dialoog is daarbij belangrijker dan het verdedigen van de standpunten. Samen met u zien wij uit naar de ontwikkeling van VIEWonVALUE tot een rijke bibliotheek van kennis, ervaring en ontwikkelingen in Cost Engineering en Value Management ter ondersteuning van de professional.


Geinteresseerd?
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u ook graag een (proef)exemplaar ontvangen?
Of heeft u een interessant artikel dat u graag aan de redactie wilt voorleggen?
Of wilt u sponsor worden of een advertentie plaatsen in ons magazine?
Neem dan contact op met Bureau DACE ( via e-mail / 033-2473455).

Klik hier voor de voorgaande edities van het vakblad View on Value.
Klik hier voor de voorgaande edities van het oude vakblad Cost and Value.

Partners

Close